POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO OPUSEL

 

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, firma Opusel informuje, iż:

 

  1. Administratorem danych osobowych jest firma Opusel Sp. z.o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Langiewicza 24b, 35-085 Rzeszów, NIP: 8133584487, REGON: 180424789, KRS:0000329179.

info@opusel.pl 13 445 31 43.

 

§ 2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

  1. Dane przetwarzany w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym, w drodze złożenia zamówienia drogą mailową bądź telefonicznie.

  2. Dane osobowe, które przetwarzamy to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, NIP, adres IP.

  3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały podane przez klienta tj. w celu realizacji Umowy Sprzedaży,

realizacji Zamówień,

rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży,

kontaktu z klientem.

  1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży produktów oferowanych przez firmę Opusel.

  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji zamówienia, dla którego są przetwarzane lub tak długo, jak regulują to aktualne przepisy prawa, np. przepisów podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego).

  3. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

  4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

  5. Zgoda może zostać cofnięta poprzez oświadczenie w wiadomości e-mail przesłane na adres: info@opusel.pl.

  6. Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje i nie użycza danych innym podmiotom, aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz podmiotom ściśle współpracujących ze Sprzedawcą w zakresie dostawy produktów (firmy kurierskie).

  7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione i powołane przez Administratora.

  8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych w firmie Opusel Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem: info@opusel.pl.

  9. Jako Administrator zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych klientów po cofnięciu zgody tylko i wyłącznie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem.

 

§ 3. PLIKI COOKIES

 

  1. Administrator stosuje mechanizm plików „cookies”, który ma na celu poprawne funkcjonowanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych klientów. „Cookies” pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. 

  2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  3. Klient może w każdej chwili wyłączyć/zablokować obsługę plików „cookies”, jednak Administrator informuje, że wyłączenie plików „cookies”, może ograniczyć dostęp do niektórych funkcji lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu. Informacja na temat plików „cookies” udostępniona jest na Stronie Sklepu w zakładce „Polityka cookies”.

 

 

 

Aktualizacja w regulaminie.

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Opusel Sp. z o.o., ul. Langiewicza 24 b, 35-085 Rzeszów, NIP: 813-358-44-87, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. Składając zamówienia Klient podaje dane:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Adres e-mail

Numer telefonu

NIP (w przypadku faktury)

 1. Zgromadzonych Danych Osobowych Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza innym podmiotom.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na stronie www.opusel.pl

Koszyk

Ilość:

0 szt 

Kwota brutto:

0 zł  

przejdź do podsumowania

Strona Opusel.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się na użycie plików cookie.
OK
więcej informacji